Regulaminy promocji

Regulamin promocji: „Darmowy plakat do zakupów powyżej 70 złotych w sklepie online”.

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Darmowy plakat do zakupów powyżej 70 złotych w sklepie online”.
 2. Organizatorem Promocji jest KINTEK Krystian Pięt z siedzibą w Kaliszu (kod: 62-800), adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, NIP 8272108939, REGON 100635675. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.drjoint.pl (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.11.2020 r. i trwa do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia przekraczającego kwotę 70 złotych brutto w ramach jednej transakcji(kwota 70 zł dotyczy wyłącznie produktów, nie wlicza się w nią kosztów przesyłki). Zamówienie może być zrealizowane jedynie poprzez stronę www.drjoint.pl. Składając zamówienie Klient jest zobowiązany do umieszczenia w sekcji „Uwagi” informacji o tym jaki plakat chce otrzymać lub samej informacji o chęci uczestnictwa w promocji – w takim wypadku plakat zostanie losowo wybrany przez Organizatora. Listę plakatów do wyboru Organizator opublikuje na swoich profilach internetowych i social media (@drjointofficial).
 5. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dostępnych, opublikowanych na stronie www.drjoint.pl.
 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta dołączając do zamówienia darmowy plakat, wskazany w komentarzu do zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.drjoint.pl.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail shop@dr-joint.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 15. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 16. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 17. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na www.drjoint.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin promocji "STREFA JOINTÓW DO ROZDANIA"

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja pod nazwą „Sterta jointów do rozdania”.
 2. Organizatorem Promocji jest KINTEK Krystian Pięt z siedzibą w Kaliszu (kod: 62-800), adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, NIP 8272108939, REGON 100635675. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.drjoint.pl (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 09.12.2020 r. i trwa do odwołania.
 4. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez oznaczenie min. 4 osób pod postem na profilach social media dotyczącym wyżej wymienionej Promocji.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez post na profilach social media najpóźniej do końca tygodni, w którym zgłosił swój udział w Promocji.
 7. Zwycięzcę wyłoni wewnętrzna komisja, bez stałego składu.
 8. Rodzaje prerolls zostaną losowo przydzielone przez odpowiedni dział, zajmujący się realizowaniem wysyłek towaru.
 9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje wysyłkę na koszt własny, pod wskazany adres na terytorium Polski.
 11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 12. Promocja kierowana jest do osób prywatnych lub profili promocyjnych posiadających konto na social media, w których publikowana będzie Promocja.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.drjoint.pl.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać, w szczególności drogą elektroniczną, na adres e-mail shop@dr-joint.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 16. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

  17. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w                 Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na stronie www.drjoint.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Regulamin promocji "Rabat 15% z ulotką".
 
1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki na jakich odbywa się promocja pod nazwą "Rabat 15% z ulotką"
Rabat z ulotką.
2. Organizatorem promocji jest firma KINTEK Krystian Pięt z siedzibą w Kaliszu (kod: 62-800), adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, NIP 8272108939, REGON 100635675 (dalej również: "Organizator"). Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.drjoint.pl (dalej również: „Sklep”).
3. Promocja dotyczy wszystkich produktów w Sklepie nieobjętych zniżką lub inną promocją.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 10.01.2020r. i trwa do odwołania.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji "Rabat 15% z ulotką" jest wpisanie w uwagach do zamówienia nazwy promocji lub innej treści, jasno informującej o chęci skorzystania z tejże promocji. Kupujący musi również posiadać oryginalną wersję ulotki w wersji papierowej.
6. Na życzenie Organizatora Kupujący może zostać poproszony o zweryfikowanie posiadania przez niego ulotki, poprzez wysłanie swojego zdjęcia z ulotką lub inny, wybrany przez Organizatora sposób.
7. Kupujący w ramach jednego okresu promocji może skorzystać z promocji tylko 1 raz.
8. Ulotkę można przekazywać osobom trzecim.
9. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami specjalnymi.
10. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Właściciela w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Sklepu.
12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.drjoint.pl.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail shop@dr-joint.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
15. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na www.drjoint.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Zapisz się już teraz
Zapisz się do naszego newslettera i odbierz 25% rabatu na pierwsze zakupy!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl