Własna uprawa konopi - jak zacząć?

Własna uprawa konopi - jak zacząć?

Własna uprawa konopi – jak zacząć?

Decydując się na uprawę konopi przemysłowych, przed rozpoczęciem działalności należy przede wszystkim zastanowić się nad jej przyszłym charakterem. Dlaczego? Od tego, czy planujemy zająć się jedynie uprawą czy uprawą z przetwórstwem, zależeć będą wymagania formalne, które przyjdzie nam spełnić przed rozpoczęciem pracy. Na ich szczycie znajduje się m.in. złożenie wniosku na uprawę konopi siewnych z wykorzystaniem w przemyśle (włókienniczym, chemicznym, celulozowo-papierniczym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, materiałów budowlanych i nasiennictwa), a w nim:

  • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwa i adres firmy

  • określenie miejsca upraw i ich planowanej powierzchni (numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków określony na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego)

  • informacja o odmianie konopi przemysłowych

  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za określone przestępstwa, o których przeczytasz w kolejnym akapicie.

 

Taką sprawę można załatwić w urzędzie miasta lub gminy. Pomocną opcję dla zdezorientowanych oferuje także strona www.biznes.gov.pl, na której po wskazaniu lokalizacji planowanej uprawy wyświetla się adres placówki, do której należy się w tym celu udać. Warto również wcześniej sprawdzić, jakie warunki prowadzenia upraw konopi włóknistych obowiązują na terenie, który bierzesz na swój konopny “celownik”, wszak uchwała sejmiku województwa reguluje m.in. ogólną powierzchnię przeznaczoną każdego roku pod uprawy i ich rejonizację. Uwaga – wspominaliśmy wcześniej o osobnych wymaganiach dla przedsiębiorców, którzy planują połączenie działalności rolnej z przetwórczą. Jeśli należysz do tej grupy, wymaga się od ciebie również złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi przemysłowych we własnym zakresie. Ten dokument należy przekazać do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia upraw, a termin załatwienia sprawy nie może przekroczyć 14 dni od wysiewu roślin.

 

CZY KAŻDY MOŻE UPRAWIAĆ KONOPIE WŁÓKNISTE ?

O zezwolenie może wystąpić każdy przedsiębiorca i każda osoba fizyczna (rolnik) pod warunkiem, że nie był/a wcześniej karany/a za poniższe przestępstwa:

  • nielegalna uprawa maku (w tym niskomorfinowego), konopi lub krzewu koki

  • zabór w celu przywłaszczenia (lub kradzież z włamaniem) środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka bądź słomy makowej.

Ponadto bardzo istotne jest, by osoba planująca uprawę konopi włóknistych miała albo wspomniane wcześniej zezwolenie marszałka województwa na przetwórstwo tych roślin, albo umowę kontraktacji zawartą z podmiotem posiadającym takie zezwolenie.


PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

Na otrzymanie decyzji przyjdzie Ci czekać nie dłużej niż miesiąc, ale w wyjątkowych okolicznościach termin jej wydania może wydłużyć się do dwóch miesięcy. W przypadku złożenia kompletnego wniosku i spełniania wymagań nie powinno być problemów z uzyskaniem zgody na działalność. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy istnieje uzasadniona obawa, że zbiory z upraw nie będą należycie zabezpieczone przed ich wykorzystaniem na cele niezgodne z prawem. Od decyzji, z którą się nie zgadzasz, możesz się odwołać – masz na to 14 dni. Jeśli zaś w twój wniosek wkradną się błędy, urząd poprosi Cię o ich poprawienie i uzupełnienie braków – termin na korektę to przynajmniej 7 dni. Powodzenia!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl